HSR Masyw

Cement specjalny HSR MASYW to cement hutniczy PN-B 19707 CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA o niskim cieple uwodnienia, odporny na siarczany, niskoalkaliczny

Wieloletnie doświadczenie w produkcji cementów z udziałem granulowanego żużla wielkopiecowego zaowocowało opracowaniem i wdrożeniem do produkcji w Zakładzie Cementownia Rudniki cementu niskoalkalicznego (NA), odpornego na siarczany (HSR), o niskim cieple uwodnienia (LH) w klasie wytrzymałości 42,5.

Technologia produkcji cementu hutniczego CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA polega na wspólnym zmieleniu klinkieru portlandzkiego, granulowanego żużla wielkopiecowego oraz dodatku siarczanowego pełniącego rolę regulatora czasu wiązania. Surowce są starannie dobrane pod względem parametrów i tak przygotowane, aby zapewnić wysoką jakość gotowego wyrobu. Granulowany żużel wielkopiecowy przed podaniem do młyna cementu jest poddawany specjalnej obróbce. Wspólne mielenie wszystkich składników zapewnia ich doskonałe i równomierne rozdrobnienie oraz homogenizację.

Cement specjalny HSR MASYW stwarza szerokie możliwości technologiczne i techniczne projektantom, inwestorom i wykonawcom do konstruowania budowli o długoletniej trwałości.