Parametry

Cement hutniczy PN-B-19707 - CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA

PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMAGANIA

WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia)

BADANIA WG NORMY

UWAGI

Zawartość części nierozpuszczalnych (%)

≤ 5

3,30

PN-EN 196-2

Wymagania
wg PN-EN 197-1

Strata prażenia (%)

≤ 5

1,0

PN-EN 196-2

Zawartość SO3 (%)

≤ 4

2,01

PN-EN 196-2

Zawartość CI (%)

≤ 0,1

0,08

PN-EN 196-21

Początek wiązania (min)

≤ 60

265

PN-EN 196-3

Koniec wiązania (min)

-

325

PN-EN 196-3

Zmiana objętości (mm)

≤ 10

0,8

PN-EN 196-3

Ciepło uwodnienia po upływie 41 godzin (J/g)

≤ 270

214

PN-EN 196-9

Wytrzymałość zaprawy na ściskanie (Mpa)

- po 2 dniach
- po 28 dniach

 

 

≤ 10
≥ 42,5 ≥ 62,5

 

 

13,1
53,4

PN-EN 196-1

Zawartość żużla w cemencie (%)

≤ 55

57

Załącznik D PN-B-19707

Wymagania
wg PN-B-19707

Wartość ekspansji w roztworze agresywnym po upływie 52 tygodni (%)

≤ 0,5

0,08

Załącznik C PN-B-19707

Zawartość NA2Oeq(%)

≤ 1,1

0,80

PN-EN 196-21