Pielęgnacja betonu

Osiągnięcie projektowanych właściwości betonu (wytrzymałość, szczelność, odporność na oddziaływanie czynników korozyjnych) w dużej mierze uzależnione jest od prawidłowo przeprowadzonego procesu pielęgnacji. Czynności pielęgnacyjne mają na celu zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie aby wspomóc prawidłowy przebieg wiązania i twardnienia cementu.

Zagadnienie to, jest szczególnie ważne, gdy prace prowadzone są w podwyższonych lub obniżonych temperaturach, w warunkach osuszającego wiatru lub opadów atmosferycznych.  Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak naj­wcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogo­dowych zgodnie ze specyfikacją dla danych betonów. Należy podkreślić, że pielęgnacja wymagana jest zawsze.

Źle przeprowadzona lub brak pielęgnacji może skutkować:

Najczęściej stosowane rodzaje pielęgnacji to: