Właściwości HSR Masyw

Właściwości i zastosowanie HSR MASYW

Cement specjalny HSR MASYW (CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA) posiada szereg właściwości odmiennych w porównaniu z innymi cementami. Do cech charakterystycznych tego cementu należą:


Konstrukcje masywne

Reakcja każdego cementu z wodą ma charakter egzotermiczny. Bezpośrednim następstwem wydzielania ciepła w czasie  procesu wiązania i twardnienia spoiwa cementowego jest  wzrost temperatury w dużej masie betonu i powstanie naprężeń termicznych, które mogą spowodować wystąpienie spękań. Cement specjalny HSR MASYW charakteryzuje się niskim ciepłem hydratacji (LH) w porównaniu z innymi rodzajami cementu tej samej klasy wytrzymałości. W praktyce budowlanej jest to właściwość szczególnie przydatna podczas wykonywania betonów masywnych konstrukcji (duże fundamenty, zapory, tamy, nabrzeża itp.). Znacznie mniejszy samonagrzew betonu ogranicza możliwość wystąpienia naprężeń związanych z różnicą temperatur pomiędzy powierzchnią a jego wnętrzem, co znacznie obniża ryzyko powstania spękań i rys termicznych

Konstrukcje narażone na agresję chemiczną

Cement specjalny HSR MASYW wykazuje wysoką odporność na korozję chemiczną wywołaną agresywnym chemicznie działaniem środowiska zwłaszcza siarczanowego (HSR). Duża odporność korozyjna betonów wykonanych ze specjalnych  cementów hutniczych wynika przede wszystkim z ich małej przepuszczalności (wysokiej szczelności). Niska przepuszczalność jest pochodną dużej ilości fazy CSH powstającej w procesie wiązania i twardnienia tych cementów.

Betony z kruszywem reaktywnym alkalicznie

Korozję betonu może też powodować reakcja niektórych kruszyw naturalnych (zawierających reaktywną krzemionkę) z alkaliami zawartymi w cemencie lub innych składnikach betonu, prowadząca do pęcznienia, pękania a nawet rozpadu zaczynu cementowego. Aby wyeliminować tego typu zjawiska zaleca się stosowanie cementu niskoalkaicznego (NA).

Kierunki i możliwości zastosowań:

Betony z cementem specjalnym HSR MASYW charakteryzują się wysoką szczelnością. Uzyskujemy przez to skuteczną barierę, która utrudnia a nawet uniemożliwia wnikanie czynników korozyjnych do wewnątrz i zabezpiecza strukturalnie zarówno beton jak i zastosowane w konstrukcji zbrojenie. Wysoka szczelność betonów wykonanych z cementu specjalnego HSR MASYW wynika zarówno z dużej zawartości fazy CSH, która daje szczelność betonu na poziomie molekularnym, jak i z minimalizacji możliwości wystąpienia spękań termicznych – czyli większej szczelności w skali makro.  Dzięki swoim właściwościom dla niżej wymienionych aplikacji cement specjalny HSR MASYW jest absolutnie wskazany: